1
Bạn cần hỗ trợ?

Dala thịt xông khói

Nhân bao gồm: Pate + Chà bông + Sốt trứng gà tươi + Ớt chưng Đà Lạt + Rau ngò đồ chua + Nước tương + Nem nướng

Giá: 15,000 ₫

Dala Nem Nướng

Nhân bao gồm: Pate + Chà bông + Sốt trứng gà tươi + Ớt chưng Đà Lạt + Rau ngò đồ chua + Nước tương + Nem nướng

Giá: 15,000 ₫

Dala Jam bông xông khói

Nhân bao gồm: Pate + Chà bông + Sốt trứng gà tươi + Ớt chưng Đà Lạt + Rau ngò đồ chua + Nước tương + Jam bông xông khói

Giá: 15,000 ₫

Dala Xúc xích

Nhân bao gồm: Pate + Chà bông + Sốt trứng gà tươi + Ớt chưng Đà Lạt + Rau ngò đồ chua + Nước tương + Xúc Xích

Giá: 13,000 ₫

Dala Truyền Thống

Nhân bao gồm: Pate + Chà bông + Sốt trứng gà tươi + Ớt chưng Đà Lạt + Rau ngò đồ chua + Nước tương

Giá: 10,000 ₫